Новости и събития

  • ВАЛДИ 2000 ООД закупи:
  1. Трикоординатна фрезова машина с ЦПУ;
  2. Вакуумна мембранна преса за ламиниране и слепване на 3D-форми” с подкрепата на Европейския съюз и Република България по Програма ФАР BG 2006/018-164.05.01 „Подкрепа за повишаване конкурентноспособността на българските предприятия"-фаза 3 Проект BG2006/018-164.05.01/ESC/G/CSG-3-065 Съвременен мениджмънт и технологии във „Валди 2000" ООД Обхват на проекта: Придобиване на дълготрайни материални активи
  • Плотове за бюра и лицеви елементи

Програма ФАР BG 2006/018-164.05.01 „Подкрепа за повишаване конкурентноспособността на българските предприятия" - фаза 3 Проект BG2006/018-164.05.01/ESC/G/CSG-3-065 Съвременен мениджмънт и технологии във „Валди 2000" ООД Обхват на проекта: Придобиване на дълготрайни материални активи.

"This equipment was supplied with the support of the EU and Republic of Bulgaria. Phare Programme BG 2006/018-164.05.01/ESC/G/GSC-3 "Support for Increasing the Competitiveness of Bulgarian Enterprises". Project Ref.No: BG 2006/018-164.05.01/ESC/G/GSC-3-065 "Contemporary management and technology of Valdi 2000 Ltd." Обхват на проекта: Придобиване на дълготрайни материални активи.

Лицеви елементи за мебелно производство, изработени на вакуумна мембранна преса, с възможност за ламиниране с 3D фолио и естествен фурнир.

  • Новата сграда – така ще изглежда новата ни Производствена база в кв. Суходол